COVID-19 Mensahe mula sa Gobernador ng Tokyo (新型コロナウイルスに関する知事メッセージ(タガログ語 Tagalog 編))

COVID-19 Mensahe mula sa Gobernador ng Tokyo (新型コロナウイルスに関する知事メッセージ(タガログ語 Tagalog 編))

Magtulungan po tayo na maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay, ayon sa slogan na “Iwasang mahawa, at huwag manghawa”.

大切な人を守るため、「感染しない、感染させない」を合言葉に、ともに取り組んでまいりましょう。

新型コロナウイルスカテゴリの最新記事